Velkommen til generalforsamling og årsmøte i HLV og HLV veilag onsdag 4. mars på Holmen Seniorsenter (4.etg. i Holmensenteret, inngang fra øverste plan) kl 18.30

Etter generalforsamlingen vil det bli anledning for medlemmer å stille styret spørsmål om aktuelle saker/temaer som opptar den enkelte i vårt nærmiljø.

Kulturkystbussen 2019 - noe for deg eller din forening?

Vil du oppleve hva nye Asker kommune kan tilby av kultur og spennende historie? Har du lyst til å invitere medlemmene i din forening på en hyggelig tur? Kulturkystbussen er noe for dere.

Søndagene 25. august og 15. september har vi avgang fra Asker stasjon kl. 10.00.

Vi tar turen langs nye Askers vakre kystlinje, og underveis forteller forfatter og journalist Frank Tangen om stedene vi passerer. Et par kulturelle overraskelser med lokale aktører venter langs veien til idylliske Holmsbu, som blir hovedholdeplassen vår.

I Holmsbu kan du være med på rikholdig program: Besøk i galleriet Holmsbustuene - med spennende samtidskunst. Kystkultursamlingen på «Slippen» som holder lokale båtbyggertradisjoner i hevd. Og ikke minst: Omvisning i kunstnerkirken Holmsbu - utsmykket av 1900-tallets mest fremtredende norske kunstnere, som en gave til lokalbefolkningen.

I Holmsbu blir det også tid til lunsj. Her er det flere gode restauranter, eller du går innom landhandleren som holder åpent for oss og tilbyr både ferske bakervarer og nybrygget kaffe som kan nytes på bryggekanten.

Vi reiser tilbake langs Drammensfjorden og ankommer Asker kl. 17.00.

Billettene koster bare 120 kroner og må kjøpes på forhånd. Antall plasser er begrenset - så vær ute i god tid!

Her kan du bestille billetter:

Kystkulturbussen 25. august kl. 10.00:

https://tikkio.com/tickets/10442-kulturkystbussen

Kystkulturbussen 15. september kl. 10.00:

https://tikkio.com/tickets/10447-kulturkystbussen

Rusken 2019

Årets dato for Rusken er 8. mai. Hageavfall hentes med komprimatorbil og avfall som skal hentes må være satt ut senest 7. mai.

MERK - Ruskenaksjonen er KUN for medlemmer av Holmen og Landøen Vel som har betalt årets kontingent og må merkes med RØD lapp

Pass på at lappen er godt synlig. Avfall som ikke er merket vil IKKE bli hentet. Har du ikke betalt, men ønsker å være medlem er det bare å betale årets medlemskontingent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse-

For å sikre en vellykket aksjon, merk følgende:
- Kvist og grener skal samles i bærbare bunter.
- Bunten skal ha en max lengde på 2 meter.
- Grener skal ha en diameter på max 10 cm.
- Løv og småkvist må legges i plastsekker.
- Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus.
- Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing.
- Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.
Henstilling: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker.

Følgende vil ikke bli samlet inn:
- Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde over 2 meter.
- Tunge sekker.
- Avfall som ikke er merket med den røde lappen
- Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lang tid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lasse Steen, telefon 911 60 733 eller epost lasse@steenshotel.no.

Velkommen til generalforsamling i Holmen og Landøen Vel og Holmen og Landøen Vels Veilag tirsdag 12. mars kl. 18.30

Utbygging på Landøya

Varde Eiendom jobber videre med planer for utbygging i Landøyeien 5. De har presentert reviderte planer for velstyret. Vellet jobber for at gjeldende reguleringsplaner følges og ikke endres.
Vedlagt følger våre kommentarer til utbyggingen:

Merknader side 1

Merknader side 2

Merknader side 3

Merknader side 4

Blokker på Landøya

Varde-Eiendom har kjøpt tomten i Landøyveien 5 (ved siden av Plantasjen). De ønsker bymessig bebyggelse med 75-80 boligenheter i blokker på 4 og 5 etasjer. Dette er mer enn en tredobling i forhold til kommunedelplanen som legger opp til 28 boenheter i to etasjer med tilbaketrukket 3. etasje. De fortalte om planene sine for vellet onsdag 16. august kl 19.30 i Holmen seniorsenter. Det var mange som møtte opp og det var stor misnøye med planene.

Styret har sendt inn kommentarer: Landøyveien_5

Har du betalt kontingenten til Holmen og Landøen vel?

Her er fem gode grunner til medlemskap:
- Sprer lokale nyheter
- Ivaretar lokale interesser
- Ditt talerør
- Skaper tilhørighet
- Ruskenaksjonen


Medlemskap i Holmen og Landøen Vel oppnås ved å innbetale årets medlemskontigent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse (viktig for sporing av innbetalinger)Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881Du kan også betale med Vipps til 72891.

Holmen og Landøen Vel på Facebook!

Bruk muligheten til å kommunisere, diskutere og laste opp bilder fra nærmiljøet!

Diskusjonsgruppe "Hva vil du at vellet skal være for deg?"

Logg deg inn på www.facebook.com og meld deg inn i gruppen Holmen og Landøen Vel for å bli med!

Fartsmålinger


Det har vært foretatt fartsmålinger i Syverstadkollen og i Landøyveien. Resultatet av målingene finner dere her: syverstadkollen.pdf,
land_yveien.pdf

Har du en journalist i magen - eller kanskje jobber du som en?

Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 4 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom. For å klare å dekke flere områder i vellet vårt ønsker vi flere "journalister" til å bidra med stoff til publikasjonene våre. Vi er på jakt etter stoff som interesserer de som bor i vellet - gjerne informasjon som opptar deg, din nabo eller dine bekjente i nærområdet. Tema kan være alt fra historiske fakta, daglig glad nyheter og profiler av mennesker i nærområdet vårt eller andre tema som opptar våre vellbeboere.

Dersom du har ønske om å skrive noen ord og dele med oss andre i vellet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

100-årsfilmen Vi gjør oppmerksom på at du fremdeles kan få vellets 100årsfilm til selvkost, kr 100, ved å henvende deg til Holmen Blomst i 1 etg på Holmen Senteret.

Vær på vakt i Fjellstadveien og i Holmengata!

Noen vinterdager blir det ekstremt glatt i Fjellstadveien ("Fjellstadbakken"), noe vi akkurat har hatt et eksempel på. Som alle som bor her vet må vi som bilførere være forsiktige med å forsøke å kjøre opp eller ned Fjellstadveien når den er belagt med snø eller is - det kan i verste fall oppstå store skader om man mister kontrollen. Dessverre gjelder dette også fotgjengere - de har lite å stille opp med dersom en bil er uten kontroll. Dette gjelder også myke og harde trafikanter i Fjellstadveiens utløp, Holmengata: Vær varsom når krysset passeres på vinterstid. Husk også å advare både naboer og venner og kjente om dette.

Det finnes en strøkasse i bakken som kan benyttes når det er glatt. Veilaget forsøker å gi beskjed om strøing til Østmoen som forestår brøytingen på veilagets vegne når behovet er sterkt, men det vil ikke være slik at man til enhver tid kan regne med at veien er (ny)strødd av ham. I henhold til vedtektene for veilaget er det en veiansvarlig for hver vei som er "daglig leder" for veien. En oversikt finner du på vårt nettsted under fanen "HLV Veilag".

Dersom noen ønsker at vi skal foreslå for kommunen at veien stenges for gjennomkjøring om vinteren, eller om noen har andre forslag til løsning, ber vi om å bli kontaktet om dette.

Har du lyst til å synge i kor?

MellomStemt trenger din stemme!

MellomStemt ble startet i 1996 og er et blanda kor med 25 medlemmer fra Nesbruområdet. Koret er et "gladkor" med et variert repertoar i mange sjangre. Koret har ofte prosjekter med andre kor og har hatt flere konserter med bl.a. Gøran Fristorp,
Anne Lise Gjøstøl og sist vår med Ola Bremnes.

Vi øver hver tirsdag kl. 19.00 på MellomNes skole.

Ta kontakt via våre hjemmesider; www.mellomstemt.net eller LES MER HER

Du kan også ta kontakt direkte med vår leder:
Sidsel Torkildsen, telefon: 913 90 920

16.01.2008 I brev fra kommunen datert 25.11.2007 ble HLV meddelt at det er satt igang utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for Landøystranda og Landøyveien 17-67. HLV har avgitt følgende høringsuttalelse:

Parti fra Landøystranda

Reguleringsplan LandøystrandaDen røde streken viser grensen for området


Asker kommune overtok for et par år siden en strandparsell nedenfor Sonja Henies tidligere eiendom på Landøya. Holmen og Landøen vel har gjort en henvendelse til kommunen og bedt den gjøre det svært attraktive området tilgjengelig for folk. Det bør sikres adgang fra Skonnerten, gresset bør slås og det bør bygges en badetrapp ned til sjøen. Dessuten bør området beplantes for om mulig å rette opp det stygge såret i naturen som har vært der i noen år nå.

I brev av 17.9.2007 lover Idrett og Friluftsavdelingen at som et første skritt i å tilrettelegge området for almenheten at den vil ta opp spørsmålet om adkomsten til området med Plan og bygningsavdelingen, Kommunalteknisk avdeling og Eiendomsavdelingen. Adkomsten bør skje via Sonja Henies vei eller Skonnerten. Begge disse er helt eller delvis i privat eie.
"Sonjastranda"