Vi må dessverre avlyse nyttårsfeiringen på Holmenskjæret, MEN vi vil skyte opp fyrverkeriet kl. 17.00, så se opp mot himmelen over Holmenskjæret!

Har du en journalist i magen - eller kanskje jobber du som en?


Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 3 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom. For å klare å dekke flere områder i vellet vårt ønsker vi flere "journalister" til å bidra med stoff til publikasjonene våre. Vi er på jakt etter stoff som interesserer de som bor i vellet - gjerne informasjon som opptar deg, din nabo eller dine bekjente i nærområdet. Tema kan være alt fra historiske fakta, daglig glad nyheter og profiler av mennesker i nærområdet vårt eller andre tema som opptar våre vellbeboere.

Dersom du har ønske om å skrive noen ord og dele med oss andre i vellet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Rusken 

Rusken 2021 avlyst

P.g.a. den fortsatt rådende koronasituasjonen ser vi oss dessverre heller ikke i år i stand til å arrangere «Rusken» aksjonen.

Vi ønsker som mange sier for tiden «Ikke å snuble på målstreken»! Håper å komme sterkt tilbake i 2022.

 

MERK - Ruskenaksjonen er KUN for medlemmer av Holmen og Landøen Vel som har betalt årets kontingent og må merkes med RØD lapp

Pass på at lappen er godt synlig. Avfall som ikke er merket vil IKKE bli hentet. Har du ikke betalt, men ønsker å være medlem er det bare å betale årets medlemskontingent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse-

For å sikre en vellykket aksjon, merk følgende:
- Kvist og grener skal samles i bærbare bunter.
- Bunten skal ha en max lengde på 2 meter.
- Grener skal ha en diameter på max 10 cm.
- Løv og småkvist må legges i plastsekker.
- Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus.
- Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing.
- Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.
Henstilling: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker.

Følgende vil ikke bli samlet inn:
- Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde over 2 meter.
- Tunge sekker.
- Avfall som ikke er merket med den røde lappen
- Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lang tid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lasse Steen, telefon 911 60 733 eller epost lasse@steenshotel.no.

Har du betalt kontingenten til Holmen og Landøen vel?

Her er fem gode grunner til medlemskap:
- Sprer lokale nyheter
- Ivaretar lokale interesser
- Ditt talerør
- Skaper tilhørighet
- Ruskenaksjonen


Medlemskap i Holmen og Landøen Vel oppnås ved å innbetale årets medlemskontigent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse (viktig for sporing av innbetalinger)Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881Du kan også betale med Vipps til 72891.

Facebook!

Informasjon om vellet legges ut på Holmen og Landøen vels side på Facebook 

Bruk Holmen og Landøya nabogruppe til å kommunisere og diskutere om mærmiljøet!

100-årsfilmen Vi gjør oppmerksom på at du fremdeles kan få vellets 100årsfilm til selvkost, kr 100, ved å henvende deg til Holmen Blomst i 1 etg på Holmen Senteret.

Vær på vakt i Fjellstadveien og i Holmengata!

Noen vinterdager blir det ekstremt glatt i Fjellstadveien ("Fjellstadbakken"), noe vi akkurat har hatt et eksempel på. Som alle som bor her vet må vi som bilførere være forsiktige med å forsøke å kjøre opp eller ned Fjellstadveien når den er belagt med snø eller is - det kan i verste fall oppstå store skader om man mister kontrollen. Dessverre gjelder dette også fotgjengere - de har lite å stille opp med dersom en bil er uten kontroll. Dette gjelder også myke og harde trafikanter i Fjellstadveiens utløp, Holmengata: Vær varsom når krysset passeres på vinterstid. Husk også å advare både naboer og venner og kjente om dette.

Det finnes en strøkasse i bakken som kan benyttes når det er glatt. Veilaget forsøker å gi beskjed om strøing til Østmoen som forestår brøytingen på veilagets vegne når behovet er sterkt, men det vil ikke være slik at man til enhver tid kan regne med at veien er (ny)strødd av ham. I henhold til vedtektene for veilaget er det en veiansvarlig for hver vei som er "daglig leder" for veien. En oversikt finner du på vårt nettsted under fanen "HLV Veilag".

Dersom noen ønsker at vi skal foreslå for kommunen at veien stenges for gjennomkjøring om vinteren, eller om noen har andre forslag til løsning, ber vi om å bli kontaktet om dette.

16.01.2008 I brev fra kommunen datert 25.11.2007 ble HLV meddelt at det er satt igang utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for Landøystranda og Landøyveien 17-67. HLV har avgitt følgende høringsuttalelse:

Parti fra Landøystranda

Reguleringsplan LandøystrandaDen røde streken viser grensen for området


Asker kommune overtok for et par år siden en strandparsell nedenfor Sonja Henies tidligere eiendom på Landøya. Holmen og Landøen vel har gjort en henvendelse til kommunen og bedt den gjøre det svært attraktive området tilgjengelig for folk. Det bør sikres adgang fra Skonnerten, gresset bør slås og det bør bygges en badetrapp ned til sjøen. Dessuten bør området beplantes for om mulig å rette opp det stygge såret i naturen som har vært der i noen år nå.

I brev av 17.9.2007 lover Idrett og Friluftsavdelingen at som et første skritt i å tilrettelegge området for almenheten at den vil ta opp spørsmålet om adkomsten til området med Plan og bygningsavdelingen, Kommunalteknisk avdeling og Eiendomsavdelingen. Adkomsten bør skje via Sonja Henies vei eller Skonnerten. Begge disse er helt eller delvis i privat eie.
"Sonjastranda"