Har du en journalist i magen - eller kanskje jobber du som en?


Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 3 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom. For å klare å dekke flere områder i vellet vårt ønsker vi flere "journalister" til å bidra med stoff til publikasjonene våre. Vi er på jakt etter stoff som interesserer de som bor i vellet - gjerne informasjon som opptar deg, din nabo eller dine bekjente i nærområdet. Tema kan være alt fra historiske fakta, daglig glad nyheter og profiler av mennesker i nærområdet vårt eller andre tema som opptar våre vellbeboere.

Dersom du har ønske om å skrive noen ord og dele med oss andre i vellet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Årsmøte i Holmen og Landøen vel 6.4 2022 kl 19:00 med påfølgene Årsmøte i Holmen og Landøen vels veilag

Rusken 2022

Rusken 2022 er satt til 3 mai 

 

MERK - Ruskenaksjonen er KUN for medlemmer av Holmen og Landøen Vel som har betalt årets kontingent og må merkes med RØD lapp

Pass på at lappen er godt synlig. Avfall som ikke er merket vil IKKE bli hentet. Har du ikke betalt, men ønsker å være medlem er det bare å betale årets medlemskontingent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse-

For å sikre en vellykket aksjon, merk følgende:
- Kvist og grener skal samles i bærbare bunter.
- Bunten skal ha en max lengde på 2 meter.
- Grener skal ha en diameter på max 10 cm.
- Løv og småkvist må legges i plastsekker.
- Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus.
- Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing.
- Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.
Henstilling: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker.

Følgende vil ikke bli samlet inn:
- Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde over 2 meter.
- Tunge sekker.
- Avfall som ikke er merket med den røde lappen
- Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lang tid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lasse Steen, telefon 911 60 733 eller epost lasse@steenshotel.no.

Har du betalt kontingenten til Holmen og Landøen vel?

Her er fem gode grunner til medlemskap:
- Sprer lokale nyheter
- Ivaretar lokale interesser
- Ditt talerør
- Skaper tilhørighet
- Ruskenaksjonen


Medlemskap i Holmen og Landøen Vel oppnås ved å innbetale årets medlemskontigent, kr 300, til vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse (viktig for sporing av innbetalinger)Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881Du kan også betale med Vipps til 72891.

Facebook

Informasjon om vellet legges ut på Holmen og Landøen vels side på Facebook 

Bruk Holmen og Landøya nabogruppe til å kommunisere og diskutere om mærmiljøet!

100-årsfilmen Vi gjør oppmerksom på at du fremdeles kan få vellets 100årsfilm til selvkost, kr 100, ved å henvende deg til Holmen Blomst i 1 etg på Holmen Senteret.

Asker kommune har overtatt en strandparsell nedenfor Sonja Henies tidligere eiendom på Landøya. Holmen og Landøen vel har gjort en henvendelse til kommunen og bedt den gjøre det svært attraktive området tilgjengelig for folk. 

 

 

 

 Sonjastranda     Den røde streken viser grensen for området